درمان دیابت با طب سوزنی

ديابت قندي (DM ) يك بيماري متابوليك پيچيده است كه با بالا رفتن قند خون تشخیص داده میشود. علت ان میتواند توليد ناكافيانسولين  و يا مقاومت بدن در مقابل اثر انسولین تولید شده باشد . اين بيماري سيستميك, متابوليسم كربوهيدرات ، پروتئين و چربي را تحت تاثير قرار مي دهد .

عموما DM به نوع وابسته به انسولين يا تيپ I و نوع غير وابسته به انسولين با تيپ I I تقسيم مي شود که طب سوزنی بیشتر در نوع II تاثیر دارد.

مكانيسم هاي دخيل در ایجاد دیابت كاملا مشخص نيستند ، هر چند ژنتيك و سیستم معیوب ایمنی ( اتوايمون معيوب )نقش اساسي در دیابت نوع I بازي مي كند . ژنتيك و چاقي براي دیابت نوع II فاكتور خطر به حساب مي آيند . دیابت شايعترين بيماري غدد به حساب مي آيد و علت اصلي كوري در بالغين ۷۴-۲۰ ساله, و همچنين قطع غير تروماتيك اندام تحتاني و بيماري كليوي میباشد . ديابت در سراسر دنيا وجود دارد و به سرعت در حال افزايش است . تقريبا % ۹۰ موارد ديابتII و بقيه ديابت I دارند . تقريبا % ۵۰ از موارد DM نوعII بدون تشخيص و درمان هستند . سن شروع ديابت تيپ I عمدتا بچگي يا بلوغ است ولي شروع ديابت تيپ II عموما بعد از ۴۰ سالگي است .

درمان دیابت با طب سوزنی

درمان دیابت با طب سوزنی

طب سوزنی و درمان دیابت

طب سوزنی عمدتا در هنگام شروع دیابت نوع II تاثیر خوبی میتواند داشته باشد. معمولا به این بیماران در شروع بیماری توصیه به کاهش وزن میشود . طب سوزنی به راحتی میتواند با مکانیسمهای مختلفی سبب کاهش اشتها و وزن گردد. البته این بیماران معمولا از اضطراب و نگرانی نیز رنج میبرند که ان هم به سهولت با طب سوزنی قابل کنترل و درمان میباشد. بهترین زمان مراجعه برای درمان در شروع بیماری, زمانیکه تازه قند بیمار شناسایی شده و توصیه به کاهش وزن و ورزش شده است .معمولا قند بیمار کمتر از ۱۴۰ -۱۵۰ بدون دارو میباشد .در این هنگام توصیه به شروع سریع درمان میکنیم چون اگر قند خون بالاتر رود حتما باید دارو شروع گردد تا ارگانهای داخلی صدمه نبینند.