طب سوزنی چیست

طب سوزنی ،طب سنتی چینی است که در آن سوزن نازکی را در نقاط خاصی از بدن قرار میدهند. این در درجه اول برای تسکین درد و بعد برای درمان بیماریهای دیگر استفاده شده است. بیش از ۳ میلیون آمریکایی از طب سوزنی استفاده میکنند، اما در کشورهای دیگر محبوب تر است. در فرانسه، به عنوان مثال، یکی از پنج نفر در تلاش است که طب سوزنی انجام دهد.

چگونه طب سوزنی کار میکند

طب سوزنی به دنبال انتشار جریان انرژی حیاتی بدن ،با تحریک نقاطی در طول مسیر انرژی میباشد. دانشمندان می گویند سوزن در آزاد کردن اندورفین ها (مسکن های طبیعی) به بدن کمک میکند و ممکن است جریان خون را تقویت کرده ودر فعالیتهایی ازمغز دخیل باشد. مخالفان این نظریه معتقدند طب سوزنی به این دلیل که اثر دارو نما دارد موثر واقع شده است.

آیا طب سوزنی با درد همراه است

سوزن های طب سوزنی بسیار نازک هستند و اکثر مردم احساس درد کمی دارند. آنها اغلب می گویند که احساس انرژی و یا آرامش بعد از درمان میکنند. با این حال، سوزن می تواند درد را تا حدی کاهش دهد.